Mesafeli Satış Sözleşmesi

1.Konu

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) konusu, bir tarafta www.dogalmasadeposu.com.tr internet sitesinden ürün/ürünler satın alan kişi (“ALICI”) ile diğer tarafta işbu internet sitesinden verilen siparişin tedarik ve tesliminden sorumlu “Altınşehir Mahallesi, Natoyolu Caddesi, No:25/D Ümraniye / İstanbul” adresinde faaliyet gösteren DMD Pınar Parke Kerestecilik Sanayi ve Ticaret Dış Ticaret Limited Şirketi (“SATICI”) arasındaki hak ve yükümlülüklerin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca saptanmasıdır.

2. Taraflar

2.1.SATICI

Unvan; DMD Pınar Parke Kerestecilik Sanayi ve Ticaret Dış Ticaret Limited Şirketi

Adres; Altınşehir Mahallesi, Natoyolu Caddesi, No:25/D Ümraniye / İstanbul

Telefon; 0544 651 44 52

E-mailcilsuleyman@gmail.com

2.2.ALICI

Ad Soyad;

Adres;

Telefon;

E-mail;

3. Sözleşme Konusu Ürün

Ürünlerin cinsi, miktarı, modeli, satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir;

Ürün Bilgileri;

Ürün Tutarı;

Kargo Tutarı;

Ödeme Şekli;

Teslimat Adresi;

4. Teslimat

4.1.Ürün/Ürünler, ALICI'nın sipariş formunda ve işbu sözleşmede belirtmiş olduğu adreste bulunan kişi/kişilere teslim edilir.

4.2.Ürün/Ürünler’in teslimat masrafları SATICI'ya aittir.

4.3.Ürün/Ürünler’in teslimatı SATICI’nın stoğunun müsait olması ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. SATICI Ürün/Ürünler’i, ALICI tarafından sipariş edilmesinden ve ödemenin yapılmasından itibaren 30 (otuz) iş günü içinde teslim eder.

5. Cayma Hakkı

5.1.ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, ALICI'nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak ALICI, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

5.2.Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün aşağıda belirtilen "Cayma hakkının kullanılamayacağı haller" kapsamı dışında olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura kopyasını ibrazı zorunludur. SATICI, ALICI'nın işbu belgeleri SATICI'ya e-posta yoluyla ulaştırması koşuluyla, ALICI'nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.

5.3.ALICI'nın siparişi teslim almasını takiben; yasal ya da sözleşmeden doğan cayma hakkını kullanmak istemesi halinde; iade edilecek ürünlerin transferini SATICI'nın belirleyeceği bir taşıyıcı firma ile sağlayabilir. ALICI iade edeceği paketin, orijinal paketleri ve belgeleriyle birlikte korunaklı bir şekilde taşınmasını sağlamaktan sorumludur. İade paketinin içeriğinde SATICI tarafından kaynaklanmayan bir hata olması durumunda, paketin ALICI iadesini yapılır ve masraflardan ALICI sorumlu olur.

5.4. Cayma hakkının kullanılamayacağı haller:

·         Müşterinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler

·         Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

6. Genel Hükümler

6.1. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
6.2. ALICI, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, ürünü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir.
6.3. SATICI olağanüstü durumlar dışında haklı bir nedenle sözleşme konusu ürünlerin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde ALICI’yı bilgilendirerek onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir malı tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI’nın onay vermediği hallerde sipariş iptaline ilişkin hükümler uygulanır.
6.4. ALICI, SATICI tarafından sunulan ürün/ürünlere ilişkin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, cayma hakkı, iade ve teslimatına ilişkin bilgileri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere işbu Sözleşme’de yer alan her türlü bilgiyi okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul ve beyan eder.

7. Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

8. Yürürlülük

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.