İptal ve İade Koşulları

Cayma Hakkı

1.ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, ALICI'nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak ALICI, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

2.Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün aşağıda belirtilen "Cayma hakkının kullanılamayacağı haller" kapsamı dışında olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura kopyasını ibrazı zorunludur. SATICI, ALICI'nın işbu belgeleri SATICI'ya e-posta yoluyla ulaştırması koşuluyla, ALICI'nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.

3.ALICI'nın siparişi teslim almasını takiben; yasal ya da sözleşmeden doğan cayma hakkını kullanmak istemesi halinde; iade edilecek ürünlerin transferini SATICI'nın belirleyeceği bir taşıyıcı firma ile sağlayabilir. ALICI iade edeceği paketin, orijinal paketleri ve belgeleriyle birlikte korunaklı bir şekilde taşınmasını sağlamaktan sorumludur. İade paketinin içeriğinde SATICI tarafından kaynaklanmayan bir hata olması durumunda, paketin ALICI iadesini yapılır ve masraflardan ALICI sorumlu olur.

4. Cayma hakkının kullanılamayacağı haller:

  • Müşterinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler
  • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.